*
PREINSCRIPCIÓ AL CURS

DADES PERSONALS
(*) Dades obligatòries

Línea 1

Línea 2

DADES PROFESSIONALSLes dades que vostè facilita voluntàriament s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual és la Fundació SGAE, inscrit en el RGPD. La Fundació SGAE fa servir les dades que vostè facilita com a participant en un premi, inscrit en un curs o visitant del web per a la gestió administrativa i la comunicació amb l'afectat/interessat. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), com a titular del dret fonamental a la protecció de dades, té els drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per exercir-los, pot remetre una comunicació escrita a la Fundació SGAE, a l'atenció del secretari general, c/ Bárbara de Braganza, 7, 28004, Madrid. L'entitat no preveu la cessió de les seves dades a tercers